Nieuwsberichten

72 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Vergadering 18 januari

Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Verslag en actiepunten lijst van 21 december 2017 3. Ingekomen en uitgaande stukken 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 5. Mededelingen van de werkgroepen 6. Evaluatie Beleid Sociaal Domein 2015-2017 7. Rondvraag 8. Sluiting
Nieuwsflits januari
Wat is de Participatieraad De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet. De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenleving. De raad doet dit namens...
Fijne kerstdagen en voorspoedig 2018!
  De leden van de Participatieraad Heerenveen   wensen u plezierige kerstdagen & een veilig, vreedzaam en voorspoedig 2018    Ook voor u persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar!  ...
Vacatures Participatieraad ingevuld
  Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 1 januari 2018 in de vacatures is voorzien. U kunt niet meer reageren. Zodra wij weer vacatures hebben wordt dit via de website en andere kanalen bekend gemaakt. De Participatieraad heeft weer ruimte voor nieuwe leden. Zoekt u vrijwilligerswerk waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt...
Participatieraad heeft nieuwe website
De participatieraad heeft een nieuwe website: een belangrijk en toegankelijk dienstverleningskanaal en daarom goed ingericht en gebruiksvriendelijk. Waarom een nieuwe website? De belangrijkste redenen voor een nieuwe website: de (online) dienstverlening optimaliseren, een nieuw uiterlijk en dankzij nieuwe techniek meer mogelijkheden. De website is gemaakt in WordPress, een van de meest gebruikte content management systemen ter...