Nieuwsberichten

72 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwsflits mei

Nieuwsflits mei 2018 (PDF 451 kB)
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 17 mei
Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst 19 april 2018 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Ongevraagd advies arbeidsparticipatie Instellen ad-hoc werkgroep Privacy Terugblik contactbijeenkomst 16 april Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits april
 April 2018 (PDF 393 kB)
Nieuwe leden benoemd
Met ingang van 1 september 2018 zijn mevrouw Gussinklo, mevrouw Browne en de heer Kingma door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar. Op de website stellen zij zich aan u voor. Wij wensen hen veel succes!        ...
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 19 april 2018
Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten 15 maart Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen van het dagelijks bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Concept advies Beleidsaddendum Wmo 2019 Concept Jaarplan 2018 Rondvraag Sluiting...