Nieuwsberichten

75 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwsflits november

Nieuwsflits november 2018 (PDF 513 kB)
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 15 november – in zalencentrum Trinitas aanvang 19.30 uur!
Agenda: opening en vaststelling agenda verslag en actiepunten 18 oktober ingekomen en uitgaande stukken mededelingen Dagelijks Bestuur mededelingen van de werkgroepen mededelingen van de wijkduo’s Jaarplanning 2019 (Jaarverslag 2018; Jaarplan 2019: vergaderschema) Rondvraag sluiting
Nieuwsflits oktober
Nieuwsflits oktober 2018 (PDF 581 kB)
Vergadering 18 oktober 2018
Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst 20 september 2018 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Conceptadvies ‘Soarch foar thús’ Overzicht nieuwsbrieven Rondvraag Sluiting
Nieuwsflits september
Nieuwsflits september 2018  (PDF 524 kB)