Indeling van de werkgroepen

Werkgroep Jeugd

onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

bestaat uit de leden: Cobie Aandewiel Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma

Werkgroep Ouderen

onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

bestaat uit leden: Johannes Wassenaar Johan Mintjes Jelle Roorda Sophia Cuperus Nico Smits

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

bestaat uit de leden: Jolanda Jorna Cobie Aandewiel Sophia Cuperus  Dick Kleinhesselink Nico Smits Edwin Hoekstra

Werkgroep Werk en inkomen

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

bestaat uit de leden: Renie Plantinga Johan Mintjes Gosse Spiekhout Hans Kingma Edwin Hoekstra