Indeling van de werkgroepen

Werkgroep Jeugd

onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

bestaat uit de leden: Baukje Elzinga Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Hans Kingma Hans Janssen en Marjon Voorzanger

Werkgroep Ouderen

onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

bestaat uit leden: Iety Hullegie en Ankie Speel-Bakker Jelle Roorda Nico Smits

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

bestaat uit de leden: Nico Smits Jolanda Jorna Iety Hullegie Baukje Elzinga en Ankie Speel-Bakker

Werkgroep Werk en inkomen

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

bestaat uit de leden: Hans Kingma Gosse Spiekhout Edwin Hoekstra Hans Janssen en Marjon Voorzanger

Ad-hoc Werkgroep Privacy

Baukje Elzinga Iety Hullegie Ankie Speel-Bakker en Nico Smits