Indeling van de werkgroepen

Sinds september werken we met drie werkgroepen die de drie wetten in het sociaal domein vertegenwoordigen WMo, Jeugd en Participatie.
Werkgroep Jeugd

onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

bestaat uit de leden: Jolanda Jorna-Gosse Spiekhout-Hans Kingma-Hans Janssen-Jolanda Lampers-Gerrit Nutters-Remmelt Pit

Werkgroep WMO (voorheen Ouderen en Meedoen&Voorzieningen)

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, woonzorgvisie, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo, inkoop, OCO-VN-verdrag-Privacy

bestaat uit leden: Iety Hullegie-Nico Smits-Marian Veldman-Jelle Roorda-Baukje Elzinga-Remmelt Pit

Werkgroep Participatie (voorheen Werk&Inkomen)

onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

bestaat uit de leden: Hans Janssen-Gosse Spiekhout-Edwin Hoekstra-Hans Kingma-Jolanda Jorna-Jolanda Lampers-Remmelt Pit-Gerrit Nutters