Archieven

Raadszaal gemeente Heerenveen

Agenda vergadering 18 april

Agenda Opening Vaststelling agenda Verslag en actiepunten van 15 maart 2024 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen DB Mededelingen van de werkgroepen Conceptadvies + aanvulling ziektekostenregeling minima Stavaza sollicitaties Punten voor Bestuurlijk Overleg 23 april Terugblik en vervolg teambuilding Rondvraag Sluiting...
Ruimte voor nieuwe leden
Omdat de 2e termijn van een aantal leden afloopt hebben wij weer ruimte voor nieuwe enthousiaste leden! Zoekt U vrijwilligerswerk (met onkostenvergoeding) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten behoeve van de inwoners van de gemeente Heerenveen? Dan zijn wij op zoek naar u! Voor meer...
Raadszaal gemeente Heerenveen
Agenda 15 februari
Opening en welkom en mededelingen Vaststelling agenda Verslag en actiepunten van 18 januari 2024 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen DB Mededelingen van de werkgroepen Projectgroep Sociale Basis (toelichting Nico en Gerrit) Vacatures en sollicitatieprocedure Concept Jaarverslag 2023 Bezuiniging schoolmaatschappelijk werk Teambuilding Rondvraag Sluiting...
Raadszaal gemeente Heerenveen
Agenda 18 januari
Agenda: opening en welkom en mededelingen Vaststelling agenda Verslag van actiepuntenlijst 21 december 2023 Ingekomen en uitgaande post Mededelingen DB Mededelingen werkgroepen Beleidsagenda Woonzorgvisie Zuid Oost Friesland Wijken- en dorpenbijeenkomst Jaarverslag-Jaarplan Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits maart
Nieuwsflits maart (PDF 92 kB)