Archieven

Raadszaal gemeente Heerenveen

Vergadering 16 maart

Agenda  Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 16 februari Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Concept Jaarverslag 2022 Werven nieuwe leden Agendapunt werkgroep Meedoen en Voorzieningen – vragen cliëntervaringsonderzoek Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)? Rondvraag Sluiting...
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 16 februari
Agenda Opening en vaststelling agenda Presentatie mevr. E. van Ligten – Regioplan integrale zorg Heerenveen Verslag en actiepunten lijst van 19 januari Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Conceptadvies Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang in kader van sociaal medische redenen Werven nieuwe leden – benoemen commissie Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor...
Nieuwsflits
Nieuwsflits maart (PDF 148 kB)
Vergadering 19 januari
Agenda: Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 17 november en 15 december 2022 Ingekomen en uitgaande stukken (postlijst december en januari)) Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Teambuilding – toelichting voorzitter Vergaderdata 2023 Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)? Rondvraag Sluiting...
Prettige feestdagen
  Als Participatieraad hopen wij dat wij mede door onze contacten met ú als cliëntenraden en maatschappelijke organisaties er aan blijven bijdragen dat alle burgers hun leven op eigen wijze invulling kunnen geven en kunnen meedoen in de Heerenveense samenleving.                              ...